1.jpg

1649985915701778.jpg

型号 备用功率 发动机 发电机 控制系统 随机开关M 自动转换开关
P9.5-4 9.5 403D-11G LL1114B DCP-10 Included DTI(S)40
P13.5-6 13.5 403D-15G LL1114D DCP-10 Included DTI(S)40
P18-6 18 404D-22G1 LL1114H DCP-10 Included DTI(S)40
P22-6 22 404D-22G LL1114M DCP-10 Included DTI(S)40
P33-3 33 1103A-33G1 MJB 160 MB4 DCP-10 Included DTI(S)60
P50-3 50 1103A-33TG1 MJB 200 SB4 DCP-10 Included DTI(S)80
P55-3 55 1103A-33TG2 MJB 200 SB4 DCP-10 Included DTI(S)100
P65-5 65 1103A-33TG2 MJB 200 MA4 DCP-10 Included DTI(S)100
P88-3 88 1104A-44TG2 MJB 200 LA4 DCP-10 Included DTI(S)125
P110-3 110 1104C-44TAG2 MJB 225 MA4 DCP-10 Included DTI(S)160
P150-5 150 1106A-70TG1 MJB 225 LA4 DCP-10 Included DTI(S)250
P165-5 165 1106A-70TAG2 MJB 250 MA4 DCP-10 Included DTI(S)250
P200-3 200 1106A-70TAG3 MJB 250 MB4 DCP-10 Included DTI(S)400
P220-3 220 1106A-70TAG4 MJB 250 LA4 DCP-10 Included DTI(S)400
P250-5 250 1506A-E88TAG2 MJB250LB4 PW1.1+ Included DTI(S)400
P275-5 275 1506A-E88TAG3 MJB250LB4 PW1.1+ Included DTI(S)400
P300-5 300 1506A-E88TAG4 FG 26A 230 PW1.1+ Included DTI(S)630
P330-5 330 1506A-E88TAG5 FG 26A 250 PW1.1+ Included DTI(S)630
P400-3 400 2206A-E13TAG2 FG 29A 280 PW1.1+ Included DTI(S)630
P450-3 450 2206A-E13TAG3 FG 29A 320 PW1.1+ Included DTI(S)800
12
辽ICP备20004469号-1   版权所有:康威科技有限公司    技术支持:沈阳云端科技有限公司